עבירות רכוש

עבירות הרכוש מתפרשות על-פני מספר רחב של התנהגויות וכוללות, בין השאר, גניבה בידי עובד, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה בידי מורשה ועוד.

סעיף 383 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 מגדיר גניבה מהיא "383 (א) אדם גונב דבר אם הוא-

(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע:

(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר."

יש לציין, כי המחוקק בחר לנהוג ביד קשה יותר עם אלו הגונבים בנסיבות מחמירות כמו למשל גניבה בידי עובד (עונש מאסר של 7 שנים) או גניבה בידי עובד ציבור שאז עונש המאסר יכול להגיע ל- 10 שנים.

כאמור לעיל, עבירות הרכוש רבות ומגוונת הן וכל מקרה לגופו ונסיבותיו.

מטבע הדברים קיים הבדל מהותי בין עבירת הגניבה לבין עבירת השוד. כך למשל נטילת דבר מאחר תחשב כגניבה ואילו שימוש באלימות או איום להשתמש באלימות, אגב לקיחת החפץ, ייחשב כשוד.

מאליו מובן, כי העונשים בין גניבה לשוד הינם שונים בתכלית כאשר הרשעה בגין שוד עלולה לגרור אחריה מאסר ממושך שיכול להגיע עד ל- 14 שנות מאסר.

עבירת השוד מוסדרת בסעיף 402 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

"(א) הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד- מאסר ארבע-עשרה שנים.

(ב) היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו- מאסר עשרים שנים".

ודוק, כי החוק אינו קובע מפורשות כמה זמן צריך לחלוף טרם המעשה או אחריו ע"מ שהאלימות ו/או האיומים ייחשבו כשוד אלא כל שמציין המחוקק הינה המילה "בתכוף" ובית המשפט ייקבע האם קיים קשר נסיבתי בין האלימות לבין הגניבה ע"מ שייחשב הדבר כשוד, והכל לפי נסיבות המקרה.

בתי המשפט השונים גוזרים עונשים חמורים ביותר על אלו שהורשעו בעבירת השוד וזאת לאור חומרתה ופגיעתה בקורבן. כמובן שרף הענישה לעולם אינדיבידואלי וקשור בנסיבות המקרה וכן, בנסיבותיו האישיות של המורשע כגון: רמת האלימות שהופעלה, הרכוש שנשדד, עבר פלילי, גילו של הנאשם, סיכויי שיקומו ועוד.

הוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירת רכוש לרבות גניבה או שוד? אל תהססו לפנות לעו"ד יאיר אבין ע"מ להבטיח את זכויותיכם.

הסתבכת? לקבלת ייעוץ ראשוני צרו קשר עכשיו